Oliver Sampol, Antoni

Tornar al llistat

Consell, 01/01/1863
Prev. 21/12/1889
Def. 01/10/1926
Acabats els estudis al poble, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i anant avançant cap a l’altar, dia 08.11.1886 va fer Títol de Patrimoni. Dia 21.12.1889 fou ordenat prevere. Quedà en la parròquia nadiua fins que dia 10.01.1891 fou nomenat Vicari in Capite de Son Servera. Dia 11.05.1893 demana l’ingrés als PP. de l’Oratori de Palma. Bon predicador i amant dels exercicis espirituals de sant Ignasi. Fou el fundador de la comunitat filipenca de Sóller passant allà el 21.11.1920, essent-ne el primer Prepòsit. Morí a Sóller als 63 anys. Vallori. Biografies, pàg. 70.