Oliver Sastre, Llorenç

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1865
Prev. 19/12/1891
Def. 18/06/1906
Fou ordenat prevere dia 19.12.1891 Dia 17.12.1890 havia fet Títol de Patrimoni. L’any 1896 entrà com Adscrit a la Seu i esmerçà la seva vida ministerial com Salmista a la Seu. BOBM 1906, 104. AC 1577. Darder O038.