Oliver Vidal, Guillem

Tornar al llistat

Santanyí, 03/06/1844
Prev. 25/12/1868
Def. 08/05/1915
Fou ordenat prevere dia 25.12.1868. L’any 1865 li pertocà fer el servei militar i la família pagà per eximir-lo. Exercia el ministeri a Santanyí i dia 01.01.1877 passava a Santa Eugènia com Vicari in Capite. L’any 1887 ja tornava viure a Santanyí i el 1893 fou nomenat Notari d’aquell Arxiprestat. El 1894 passà a exercir el ministeri a Ses Salines i el 1905 fou nomenat Rector del santuari de Consolació. BOBM 1915, 344. Sunyer 224. Darder O0144.