Oliver Vives, Pere Nicolau

Tornar al llistat

Deià, 05/07/1968
Prev. 08/01/1995
Def. 00/00/0000
Fou ordenat prevere en la vila de Sineu dia 08.01.1995, seguí exercint el ministeri en les parròquies de Sineu, Llubí, Costix, Maria de la salut, mentre donava una ma a l’Hospital de Manacor. Al Seminari estant participà en la nova embranzida que es donà al Certamen i hi presentà dos treballs. El 2005 va de Rector a la parròquia de Bunyola i Palmanyola, passant a fer una llicenciatura en Teologia Litúrgica a Barcelona, retornant l’any 2011 que fou destinat a les parròquies de Sant Josep Obrer i Corpus Christi al temps que tenia cura de la Delegació de Litúrgia i Ministeris Laïcals. Ensenya tant al CETEM com a l’ISUCIR. És el Consiliari dels Cursets de cristiandat. Dia 03.07.2019 fou nomenat Canonge de la Seu.