Oller Mesquida, Nicolau

Tornar al llistat

Campos, 22/01/1844
Prev. 29/03/1868
Def. 04/09/1905
Dia 25.01.1866 va fer Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 29.03.1868 i enviat com Vicari a l’Hospital de la Sang, on hi romangué com Vicari fins el 1873, que passà com Adscrit a la parròquia de Sant Jaume i l’any següent en fou nomenat Vicari. Bon predicador i zelós confessor. Assistint els malalts de tisi agafà la malaltia que el portà a la mort. BOBM 1905, 228. Reus II 258. Darder O0155.