Ordinas Brunet, Pere Antoni

Tornar al llistat

Sant Llorenç des Cardassar, 25/07/1903
Prev. 21/05/1932
Def. 25/07/1903
Fetes les primeres lletres al poble, es traslladà a Palma per fer el Batxillerat, cosa que féu a l’Institut Ramon Llull de 1918 a 1921. De 1921 a 1932 féu els estudis eclesiàstics al nostre Seminari, essent ordenat prevere el 21.05.1932. Dia 13.05.1931 va fer Títol de Patrimoni. Començà el ministeri com Vicari de la parròquia d’Alcúdia, per passar el 1935 al Port d’Alcúdia com Vicari in Capite (1935-1941). Són anys que entre les nombroses activitats pastorals aprofità el temps per treure el Títol de Mestre Nacional. L’any 1941 fou destinat com Vicari a Sóller, on hi restà fins el 1948, que fou nomenat Ecònom de Muro. El 1959 fou nomenat Arxiprest de l’Arxiprestat d’Alcúdia. BOBM 1962, 236.