Burguera Vidal, Cosme

Tornar al llistat

Santanyí, 30/03/1826
Prev. 28/10/1856
Def. 12/06/1909
Formà títol de Patrimoni i fou ordenat prevere dia 28.10.1856. de 1870-1902 Vicari de Santanyí, quedant com Adscrit de la parròquia fins a la mort que li sobrevcingué dia 12.06.1909 BOBM 1909, 111; Sunyer 207-208.