Orell Sureda, Miquel

Tornar al llistat

Sóller, 30/12/1936
Prev. 21/06/1964
Def. 23/01/2013
Fou ordenat prevere dia 21.06.1964.Participà en el Certamen amb els nº 778 i 779. Acabats els estudis al Seminari passà a la Gregoriana (Roma) on aconseguí la llicenciatura en Teologia. Retornat a Mallorca aconseguí també el títol d’A.T.S. El 1966 fou nomenat Prefecte de disciplina del Seminari i Consiliari del Moviment Familiar Cristià. El 1968 Capellà de la clínica de la Mare de Déu de Lluc, el 1970 Capellà del Col·legi del Sagrat Cor i Delegat Diocesà del Secretariat de Família. De 1980 a 1986 Vicari Episcopal de la Zona II i el 1986 Rector de la parròquia de Santa Catalina Tomàs, càrrec que deixà el 2001 que passà com Rector de la parròquia de Santa Creu. Treballà en el Consell d’Economia de la Diòcesi, com també com Encarregat d’Obres i Patrimoni. Els anys anaren minant la salut i el 2008 deixà la parròquia i anà ajudant a la parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús mentre vivia en la residència de Sant Pere i Sant Bernat. Allà morí. BOBM 2013, 74-75.