Payeras Bujosa, Guillem

Tornar al llistat

Bunyola, 28/05/1925
Prev. 27/06/1948
Def. 14/07/2010
Fou ordenat prevere 27.06.1948 començant a exercir del ministeri com Vicari en la barriada dels Hostalets, fins que l’any 1950 fou nomenat Director Espiritual del Seminari Menor, Capellà Provincial del “Frente de Juventudes” i Consiliari dels Cursets de Cristiandat. Restà al Seminari fins el 1970, que passà com Director de la casa d’Exercicis de Can Tàpara. De 1980 a 1986 fou Vicari Episcopal de la Zona I. Treballà en la Delegació de Patrimoni i dia 31.05.1994 fou nomenat Canonge. BOBM 2010, 457. AC 1704. Darder P0141. Mm 28, 9-14.