Payeras Mulet, Francesc

Tornar al llistat

Inca, 02/07/1903
Prev. 19/12/1925
Def. 08/06/1966
Obtingué una beca com Cantadoret de la Seu, on hi cantà la Sibil·la l’any 1912 i 1913. Participant en el Certamen presentant els Nº 813, 814, 815, 816, 817 i 818. Fou ordenat prevere dia 19.12.1925. Començà l’exercici ministerial com Vicari de Biniamar fins que el 1928 passà al Seminari com professor de perfecció de llatí. El 1929 fou nomenat Capellà de les R. Reparadores. Professor de Religió de l’Escola de Comerç. Professor de Filosofia, Pedagogia catequètica. Rector del Seminari el 1956 a 1960. Vicari General de 1960 a 1966, essent elegit Vicari Capitular a la mort del Bisbe Enciso. El 1962 féu oposicions a una Canongia i les guanyà. Traduí una sèrie d’obres catequètiques de l’alemany al castellà. Li han publicat diferents sermons i el 1944 publicà: Siempre tuya. Biografia de Catalina Valens Nicolau. 1953 De lo sencillo a lo sublime. Narraciones ejemplares contemporáneas., traducidas de escritores alemanes. Dirigí la revista Vida i molts anys fou el Director diocesà del Secretariat Catequètic. BOBM 1966, 15. AC 1664. Darder P0196 GEM XIII, 24-25.