Pairaló Pujolar, Josep

Tornar al llistat

Montagut (Girona), 17/11/1903
Prev. 24/03/1928
Def. 03/11/1976
De 1916 a 1923 fou alumne del seminari menor de Santa Maria del Collell (Girona), el 1924 i 1925 del Seminari Major de Girona i de 1925 a 1928 del Seminari de Mallorca, ja que va venir com Diaca d’honor del nou bisbe mallorquí. Dia 24.03.1928 fou ordenat prevere, en la capella del Palau, pel bisbe Llompart, qui el nomenà son capellà d’honor i auxiliar de la depositaria Diocesana. Dia 05.01.1929, prèvies oposicions, fou nomenat Adscrit a la Seu i Custos de la Sagristia. Dia 01.01.1929 retorna a Girona i fou nomenat Vicari de Sellera, fins que en el mes d’Abril, Josep Miralles, bisbe de Barcelona i preconitzat Arquebisbe-Bisbe de Mallorca, el crida com capellà d’honor i amb ell ve a Mallorca. Dia 01.05.1930 fou nomenat Secretari de Visita Pastoral i Beneficiat de l’altar de la Capella de Tots Sants. Dia 05.07.1930 el Capítol el tornà admetre com Adscrit. El 1932 fou nomenat Vicedepositari. Dia 25.01.1935 en Papa Pius XI el nomenà Beneficiat i començà a gaudir del Benefici del Concordat que Mn. Caimari deixava per assumir una canongia. Dia 27.02.1947 fou nomenat Canonge. AC 1672. Darder P0149.