Palmer Amengual, Nadal

Tornar al llistat

S'Horta, 22/03/1942
Prev. 19/06/1966
Def. 12/11/2006
Fou ordenat prevere dia 19.06.1966 Participà en el Certamen presentant els nº 789, 790, 791, 792 i 793. Començà l’exercici ministerial com Vicari del Molinar, mentre era el professor de llengua grega al Seminari. El 1969 passà com Vicari in Capite de Calonge, l’any següent la Vicaria passà a Parròquia i n’esdevingué el primer Rector, tenint cura de l’assistència religiosa a la feligresia que celebrava la fe a Cala d’Or, mirant que hi fos oberta i construïda una parròquia, de la qual n’esdevingué el primer rector, aixecant el temple parroquial. Tota la vida treballà en aquella contrada, afegint-hi la parròquia d’origen, Sant Isidre de S’Horta, fins que dia 24.09.2004 cessà dels càrrecs parroquials degut a la manca de salut. BOBM 2006, 711. Sunyer 423. Rosselló VIII, 359.