Palmer Coll, Lluís

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1857
Prev. 25/03/1882
Def. 01/12/1927
Fou ordenar prevere dia 25.03.1882. Dia 19.08.1880 va fer Títol de Patrimoni. De 1881 a 1900 fou el segon mestre de Cerimònies de la Seu. De 1887 a 1900 Tinent Arxiver i Oficial de la Secretaria Capitular i dia 13.01.1900 fou nomenat Primer Mestre de cerimònies de la Seu. Celebrava la santa Missa per a les Germanetes dels pobres i altre temps a les Minyones. L’any 1919 aconseguí un Benefici del Concordat, que gaudí fins a la mort. Tenia cura de fer la gallofa cada any: Directorium pro officio persolvendo missisque celebrandis.... BOBM 1927, 339. AC 1614. Darder P0029.