Palmer Riera, Jaume

Tornar al llistat

Estellencs, 30/11/1941
Prev. 28/06/1975
Def. 06/04/2015
Començats els estudis eclesiàstics al Seminari de Mallorca, els acabà a Madrid, aconseguint el grau de llicenciat en Teologia i el de Mestre Nacional. Fou ordenar prevere en la vila nadiua dia 28.06.1975. Exercí el ministeri a Mallorca treballant amb Mn. Antoni Picornell en la parròquia de Santa Catalina. Exercí també com professor en diferents col·legis concertats. Celebrava en la parròquia de Sant Sebastià on també dirigia el torn d’Adoració Nocturna d’aquella parròquia. BOBM 2015, 236.