Palmer Vidal, Arnau

Tornar al llistat

Estellencs, 01/01/1860
Prev. 07/06/1884
Def. 00/00/0000
Fou ordenat prevere dia 07.06.1884. Dia 14.10.1881 havia fet Títol de Patrimoni. Dia 12.01.1893 fou nomenat Vicari in Capite d’Establiments, són anys que ajuda a Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. L’any 1908 demanava lletres testimonials per passar a Nueva Orleans (U.S.A.) però en el mes de desembre d’aquell mateix any ja demanava permís per passar a La Habana, doncs en el mes d’Agost ja havia estat nomenat Rector de la parròquia de Regla. El 1909 el trobam treballant en la Diòcesi de San Cristóbal i el 1914 en La Habana. Fiol, 774. Darder P0037.