Palou Vidal, Bartomeu

Tornar al llistat

Palma, 08/08/1868
Prev. 23/09/1893
Def. 13/08/1931
Fou ordenat prevere dia 23.09.1893 començant l’exercici ministerial en la parròquia de Sant Nicolau com Primatxer. El 1896 passà com a salmista i adscrit a la Seu, on hi restà tota la vida. BOBM 1931, 237. AC 1621.