Parera Fornés, Miquel

Tornar al llistat

Manacor, 18/12/1846
Prev. 19/04/1873
Def. 20/08/1913
Dia 03.05.1871 havia fet Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere a Ciutadella dia 19.04.1873. Començà l’exercici ministerial com Vicari en la parròquia de Manacor fins l’any 1883. Treballà molt en el periòdic catòlic El Ancora establint fortes relacions amb Mn. Antoni Maria Alcover i amb Mn. Miquel Maura i Muntaner, amb qui també col·laborà en la predicació de Missions Populars. A Manacor era el Director de “sa Reunió de Jesús i Maria” que esdevingué un planter de 45 vocacions religioses, 22 de les quals entraren en la Companyia de Jesús. El 1895, quan Miquel Maura fou nomenat Rector del Seminari, hi passà com Secretari d’Estudis, Majordom i professor de les disciplines que Maura li indicava: Teologia Moral, Oratòria Sagrada, Ètica, Sociologia, Cant Gregorià... El 1897 fou nomenat Visitador de les Germanes de la Caritat. Els tres darrers anys de la seva vida visqué retirat degut a la malaltia que l’assetjava i que el dugué a la mort. Deixà, inèdit, el manuscrit “Historia de la Iglesia en el siglo XIX” BOBM 1913, 221. Fuster, 364. HdC 1913, 144. Darder P0072.