Parera Galmés, Bartomeu

Tornar al llistat

Manacor, 12/09/1933
Prev. 03/11/1955
Def. 01/01/2019
Ingressà en els PP. Dominics i fou ordenat Sotsdiaca a València dia 03.11.1955, prevere el 1957. Aconseguí una llicenciatura en Teologia. Regentà diferents càrrecs en l’orde dominicana. L’any 1962 s’exclaustrà i passà una temporadeta amb Mn. Mateu Galmés a Artà, fins que dia 02.08.1962 fou nomenat Vicari de Santanyí, d’on el seu germà Guillem n’era Rector. L’any 1964 passà a Madrid treballant en la BAC, d’on en fou Sotsdirector. Deixà el ministeri.. Sunyer, 407-408.