Parera Galmés, Llorenç

Tornar al llistat

Manacor, 18/08/1895
Prev. 15/10/1922
Def. 22/12/1946
Començats els estudis eclesiàstics, l’any 1919 entrava al Col·legi de la Sapiència. Dia 30.07.1921 va fer Títol de Patrimoni. Va participar en el certamen presentant els nº 794, 795 i 796. Fou ordenat prevere dia 15.10.1922. De 1922 a 1924 exercí el ministeri com Vicari de Capdepera. Dia 30.06.1924 fou nomenat Vicari in Capite de El Terreno, on hi restarà tota la vida. Dia 20.06.1934 la Vicari esdevé parròquia i en fou nomenat el primer Ecònom. Allargà dues capelles per banda el temple parroquial, aixecà la capella del Santíssim, les Sagristies, els salons parroquials, l’Escola parroquial, féu construí un Orgue, el Baptisteri. Allà morí. Segons l’escriptor Georges Bernanos va salvar la vida a molts republicans de El Terreno i es duia molt bé amb els treballadors que vivien per allà. L’any 1939 es feu soci del BSAL, soci nº 239.Té una Plaça dedicada: Plaça del Rector Parera. BOBM 1946, 360; Fuster 365. Darder P0076.