Parera Pascual, Guillem

Tornar al llistat

Manacor, 27/03/1879
Prev. 24/09/1904
Def. 08/10/1950
Fou ordenat prevere 24.09.1904 Dia 29.12.1902 havia fet Títol de Patrimoni. Començà l’exercici ministerial com prevere Adscrit en la parròquia nadiua fins que el 1905 fou nomenat Vicari in Capite de Biniamar, on hi restà fins el 1908 que, amb el mateix càrrec, passà a Son Servera. Participà a les oposicions de 1913 aconseguint la Rectoria de Sencelles, que regentà fins a la mort. Quan morí el Rector Martorell de Santa Maria, fou nomenat Arxiprest d’aquell Arxiprestat. BOBM 1950, 451. Fuster 366. Darder P0075.