Parera Sansó, Joan

Tornar al llistat

Manacor, 05/05/1865
Prev. 15/06/1889
Def. 20/01/1928
Fou ordenat prevere dia 15.06.1889 i dia 18.01.1890 era nomenat Vicari de sa Pobla. L’any 1899 participà a les oposicions a Rectoria, les aprovà, però no deixà la vicaria de sa Pobla, on hi romangué tota la vida. Fou col·laborador i corresponsal en l’obra de Mn. Alcover pel Diccionari. De 1890 a 1910 fou el Director de la Congregació Mariana. Tingué cura de l’Escola Nocturna i diürna, en fou Director durant 13 anys. Majordom de Crestatx tenint cura de la restauració de l’antic oratori, afegint-li la capçalera romànica que ara mostra. El 1899 fou nomenat Clavari de la Caixa parroquial. El 1900 fou nomenat Director de l’Apostolat de l’Oració. Fundà i dirigí la revista Sa Marjal. L’any 1906 fundà el Montepio de sa Pobla “Un sol cor” absorbit per la Caixa el 1963. L’any 1956, al complir-se els 50è aniversari d’aquesta fundació, es publicà “Homenaje al Rdo. D. Juan Parera Sansó con ocasión de las Bodas de Oro de la Caja de Ahorros y Montepío de la Puebla 1906-1956” i l’Ajuntament li dedicà un carrer. L’any 1990 es féu una edició facsímil de Sa Marjal. Col·laborà en el BSAL, L’Aurora, la Bona Causa i Correo de Mallorca. Donà a la impremta: 1911 Noticias hostòriques sobre l’antic santuari de Crestaig, que l’any 2007 se’n feu una edició facsímil. 1927 Peregrinación a Tierra Santa y Roma. BOBM 1928, 286. Fuster 367-368. GEM XII, 357. HdC 1921, 79. Darder P0078.