Pascual Marroig, Bartomeu

Tornar al llistat

Palma, 06/03/1875
Prev. 26/03/1898
Def. 17/03/1967
Acabats els estudi eclesiàstics fou ordenat prevere a Menorca dia 26.03.1898 i nomenat Secretari de Cambra quan el Bisbe Campins començà el pontificat. El 26.06.1899 aconseguia la Canongia Lectoral i era nomenar Professor de Sagrada. Escriptura del Seminari, treballant amb molt de profit tant per formar-se en la matèria, com per bastir el Museu Bíblic, aprofitant la gran producció científica que es produïa tant a França com a Alemanya. Aquest any s’havia fet el soci nº 168 del BSAL. El 1914, acompanyat de Mn. Emili Sagristà, viatjaren a München, Viena, Breslau, Leipzig, Berlín, Dresde, Zurich, Visità Dom. Pere Klotz, al P. Mösel, a Austria, amb qui des de 1905 hi mantenia, en llatí, una fecunda correspondència, i al Dr. Karge professor de la Universitat de Breslau. En el mes de setembre de l’any 1915, quan morí Mn. Miquel Maura, fou nomenat Rector del Seminari. Quan el Bisbe Domenech fou traslladat a Saragossa fou elegit Vicari Capitular (1925). L’any 1934 li fou concedit el títol de Prelat Domèstic i dia 08.05.1936 fou nomenat Bisbe de Lappa i auxiliar de Menorca. Fou consagrat Bisbe a Mallorca dia 02.10.1938 i, acabada la guerra, dia 04.03.1939 començà el pontificat en la veïna illa de Menorca. Allà li arribà el dia de la jubilació quan el Concili Vaticà II la posà als 75 anys, quedant al mateix Palau Episcopal fins que li arribà la mort el 1967 a Ciutadella. GEM XII, 402. Pérez A. El Obispo Pascual un tiempo-una Iglesia Palma 1980. HdC 1967, 26. Darder P0106.