Pascual Mateu, Jaume

Tornar al llistat

Binissalem, 22/01/1860
Prev. 19/09/1885
Def. 16/05/1940
Dia 23.06.1883 va fer Títol de patrimoni per poder rebre els ordes Majors. Fou ordenat a Menorca dia 19.09.1885, quedant com Adscrit en la parròquia nadiua. De 1890 a 1892 fou Vicari d’Artà i de 1905 a 1909 Vicari de Binissalem. L’any 1909 va a La Serena per un permís per a sis mesos. Dia 08.07.1915 demanava permís per passar de La Serena a Tamuco. Retornà a Mallorca el 1924 i fou nomenat Vicari de Binissalem, fins que es jubilà el 1935. Era un home dinàmic i feiner, fundà el Batallón infantil San Sebastián pel qual el poeta pollencí Joan Guiraud i Rotger en féu un Himne, que fou musicat pel P. Francesc Payeras i Bonafé (1876-1964). Organitzà representacions teatrals i vetllades literàries. Deixà un manuscrit: “El reino de Satanás en el mundo, en sus relaciones con el Protestantismo y la Masonería (Obra dedicada a los hombres de buena voluntad que han caído o están en peligro de caer en los lazos del protestantismo o en la astucia de la Masonería). Per aquesta raó està en el llistat de persones que propagaren l’Escola Apologètica Cristiana. BOBM 1940, 242; GEM V, 18-19; Fiol Nº 786. Darder P0109. (aquest seria el mateix que surt com Pastor i Mateu Jaume nascut el mateix dia a Binissalem i sols es diu que l’any 1909 passà a Xile).