Pascual Pont, Jordi

Tornar al llistat

Manacor, 22/12/1910
Prev. 06/06/1936
Def. 11/11/1995
Fou ordenat prevere dia 06.06.1936. Havia participat en el Certamen presentant els Nº 810 i 811. De 1936 a 1939 Vicari de Marratxí De 1939 a 1949 Ecònom de Son Carrió. De 1949 a 1952 Ecònom de Pollença. De 1952 a 1969 Ecònom de Petra, tenint cura d’atendre la feligresia que estiuejava a Son Serra de Maria de 1968 fins a 1981, aixecant el temple que posteriorment es convertí en parròquia, com també la Rectoria. De 1969 fins el 1984 fou capellà de Son Dureta tenint temps per donar una ma a les parròquies de Sant Pius X i a Santa Eulàlia. BOBM 1996, 60-62. Fuster 373. Darder P0107.