Pascual Quetglas, Joan

Tornar al llistat

Bunyola, 22/05/1899
Prev. 28/12/1924
Def. 00/00/0000
Entrà en la Congregació Religiosa de MSSCC i féu la primera Professió dia 03.10.1918 i la perpètua dia 03.10.1921. Dia 28.12.1924 fou ordenat prevere. Servint aquesta Congregació predicà diferents missions pels pobles de Mallorca. Dia 05.11.1929 passà al clergat secular però seguia predicant missions populars amb els PP dels SS.CC. Passà a Madrid i treballava amb Mn. Francesc Pasqual i Ramis fent escola, passà com Catedràtic a l’Institut d’Alcalá de Henares i estava com prevere Adscrit a l’església del Santísimo Cristo de la salud (Madrid) En temps de la guerra civil fou detingut i assassinat. L’any 2017 el Bisbat de Madrid demana informació perquè enllestia el procés de canonització. Martirologio Matritense del s. XX, 387. BAC.