Pascual Ramis, Francesc

Tornar al llistat

Santa Eulàlia (Eivissa), 01/01/1868
Prev. 24/09/1892
Def. 07/11/1936
Pertanyia a una família de Sineu i sempre fou conegut com a sineuer. Féu els estudis eclesiàstics al nostre Seminari i aquí fou ordenat prevere dia 24.09.1892. Dia 10.10.1891 havia fet Títol de Patrimoni. El 1895 es va llicenciar en Teologia al Seminari de València. De 1901 a 1910 fou el Vicari in Capite de Caimari. A les nostres guies figura com a resident a Madrid dedicant-se a l’ensenyament superior, activitat a la qual s’hi afegí Mn. Joan Pasqual Quetglas i ambdós desapareixeren durant la guerra civil, per aquesta raó, des del Butlletí del Bisbat es demanaren notícies sobre la seva vida, i no havent-n’hi, dia 13.06.1939, a Sineu, li feren l’Ofici funeral. BOBM 1939, 225. El Martirologio Matritense, publicat a la BAC el 2018 diu que fou assassinat al Puente de los franceses dia 07.11.1936.