Pastor Castanyer, Josep

Tornar al llistat

Sóller, 23/01/1864
Prev. 26/03/1887
Def. 29/05/1940
Fou ordenat prevere dia 26.03.1887. Dia 27.09.1884 havia fet Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. El 1890 aconseguí el títol de Doctor en Teologia en el Seminari de València. Tota la vida restà al servei de la feligresia sollerica i era conegut com “el Vicari Figuet”. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Tingué cura d’atendre pastoralment als nombrosos sollerics que emigraren a França i a Amèrica i que d’allà estant volien casar-se amb una sollerica i es fama que arreglà 1671 matrimonis. L’any 1937 tota la Ciutat s’uní a la celebració dels seus 50 anys de ministeri sacerdotal i l’Ajuntament el declarà Fill Benemèrit i posà el seu nom a un carrer: Carrer Vicari Pastor. BOBM 1940, 274. Darder P0126.