Pastor Plomer, Joan

Tornar al llistat

Muro, 17/12/1917
Prev. 18/05/1940
Def. 22/01/2000
Seguint els estudis eclesiàstics i després del primer de teologia, el 1937, entrà al Col·legi de La Sapiència. Fou ordenat prevere el 18.05.1940. Començà a exercir el ministeri com Vicari de Llubí, establint les quatre branques de l’Acció Catòlica. L’any 1948 fou nomenat Ecònom de Búger, transformant una antiga propietat en un joiós Centre Social. Hi romangué fins l’any 1974 que passà com Ecònom de Muro. Convertí el corral de la Rectoria en un espaiós local sobre el qual hi edificà tres vivendes. L’any 1978, degut a la poca salut que l’acompanyava, es jubilà quedant a Muro, servint aquella feligresia fins que el visità la germana mort. BOBM 2000, 176. Darder P0133.