Perelló Llompart, Joan

Tornar al llistat

Llubí, 15/11/1876
Prev. 01/01/1906
Def. 26/02/1947
Fets els primers estudis al poble entrà al Seminari, per passar als PP. Paüls després d’uns anys i en aquesta Congregació fou ordenat prevere el 1906. El 1914 s’incardinà a Mallorca i exercí el ministeri com Vicari en les parròquies de Campanet, Llubí, Esporles, per retornar a Llubí, on li arribà la germana mort.BOBM 1947, 83.