Pérez Martínez, Llorenç

Tornar al llistat

Muro, 07/08/1928
Prev. 12/10/1952
Def. 01/05/1992
Va néixer en la Caserna de la Guàrdia Civil de Muro dia 07.08.1928 +Barcelona 01.05.1992. Quan tenia dos anys passà a viure a la de Sa Pobla, on féu els estudis primaris. Dia 07.10.1939 entrava al Seminari per fer els estudis eclesiàstics, participant en els certàmens de la casa amb 7 treballs de caire històric: 829-835 i donades les seves condicions en aqueta matèria, fou enviat a Roma per aprofundir en Història. L’any 1953 es diplomà en Arxivística a l’Scuola Pontificia di Paleografia e Diplomatica a l’Arxiu Vaticà i el 1954 es llicencià en Història de l’Església en la Universitat Gregoriana. Dia 12.10.1952 fou ordenat prevere a Roma estant. En el mes de Setembre de 1954, ja retornat a Mallorca, fou nomenat encarregat de l’Oratori de Son Ferriol, esdevindrà parròquia el 01.01.1956, i en el mes de Novembre Oficial de l’Arxiu Diocesà. De 1957 a 1965 fou el professor de Història del Seminari i de la Facultat de Filosofia i Lletres de Palma.. Durant aquests anys treballà de valent la tesi doctoral: “Intervención de la Santa Sede en la Causa Luliana”, dirigia pel P.Batllori S.J. i que serà l’obra de la seva vida, defensada en la Gregoriana el 1965. A més de modernitzar l’Arxiu Diocesà, tingué cura de la publicació de nombroses fonts per a la nostra Història Eclesiàstica. Unes publicades a multitud de revistes especialitzades, altres, com la Misión apostólica de San Vicente Ferrer en Mallorca 1413-1414, en la revista Studia, que dirigia Mn. Antoni Sanxo i Nebot. Encoratjat pel Bisbe Jesús Enciso i Viana (1955-1962) emprengué la tasca de la publicació de la col·lecció “Monumenta Maioricensia. Cura et studio Dioecesis Maioricensis” (1961) el primer volum de la qual fou l’obra preparada per Josep Miralles i Sbert “Las Reliquias y Relicarios de la Catedral de Mallorca”. “Las Visitas Pastorales de Don Diego de Arnedo a la Diocesis de Mallorca (1562-1577) I i II”. “Catálogo del Archivo Capitular de Mallorca”. El 1962 participà a les oposicions de Canonge Arxiver, però certa política eclesiàstica el foragità de la plaça cobejada. Era membre de la Maioricensis Schola Lul·listica. El 1965 passà a Madrid, on convalidà els estudis eclesiàstics en aquella Universitat i esdevingué Llicenciat en Filosofia i Lletres. El 1966 deixà el ministeri. El 1969 retornà a Mallorca i posà en marxa la Biblioteca Bartomeu March. Donà a la impremta: 1956 El Cristo de Santa Cruz; 1958-1970 Los fondos lulianos de las bibliotecas de Mallorca; 1974 Anales judaicos de Mallorca; 1986 El tribunal de la Inquisición de Mallorca. Relación de causas de fe, 1578-1806 (en col·laboració); 2004 Zeolandia, año 3000 (novel·la de ciència ficció). De 1977 a 1980. 1990 Dirigí la revista Fontes Rerum Balearium. Ha publicat multitud d’articles en revistes especialitzades: Estudios Lulianos. Analecta Sacra Tarraconensia, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana fou gran col·laborador de la Gran Enciclopèdia Catalana i de la Gran Enciclopèdia de Mallorca. El cor li anava fallant, per això dia 01.05.1992 li donaren la invalidesa absoluta i morí a l’Hospital Sant Pau de Barcelona. GEM. XIII, 75.