Picornell Bisquerra, Joan

Tornar al llistat

Palma, 10/09/1879
Prev. 23/09/1905
Def. 00/06/1928
Fou ordenat prevere dia 23.09.1905. Començà l’exercici ministerial com Adscrit en la parròquia de Santa Eulàlia i l’any 1907 fou nomenat Oficial de la Secretaria de Cambra. De 1911 a 1915 fou l’encarregat de la Biblioteca Episcopal. De 1912 a 1915 fou el capellà del Temple. BOBM 1928, 357. Darder P0239.