Picornell Bou, Bernardí

Tornar al llistat

Porreres, 10/01/1861
Prev. 04/06/1887
Def. 05/02/1949
Fou ordenat prevere dia 04.06.1887. Dia 15.06.1885 havia fet Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. De 1888 a 1894 exercí el ministeri a Banyalbufar i dia 01.12.1894 fou nomenat Vicari de Porreres, càrrec que exercí fins a la mort, com també el de Capellà de l’Hospital, i del santuari de Monti-sion. BOBM 1949, 166. Darder P0240. HdC 1949, Abril sp.