Picornell Melià, Bartomeu

Tornar al llistat

Porreres, 04/12/1874
Prev. 17/12/1898
Def. 16/01/1941
Fou ordenat prevere dia 17.12.1898. Dia 11.10.1897 havia fet Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Esmerçà tota la seva vida ministerial al servei de la feligresia porrerenca, exercint diferents càrrecs en aquella comunitat. Dia 06.04.1932 fou nomenat Vicari de la parròquia i Rector del Santuari de Monti-sion, càrrecs que complí fins a la mort. BOBM 1941, 44. HdC 1941, 49. Darder P0243.