Pinya Martí, Andreu

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1828
Prev. 23/05/1869
Def. 10/02/1900
Començats els estudis eclesiàstics dia 21.08.1868 feia Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors, que rebia el 21.02.1869 Sotsdiaconat i dia 14.03.1869 el Diaconat. Dia 23.05.1869 era ordenat prevere. Esmerçà la vida ministerial com Adscrit en la parròquia de Santa Eulàlia. BOBM 1900, 91. Darder P0265.