Pizà Company, Cristòfol

Tornar al llistat

Consell, 22/08/1895
Prev. 17/12/1921
Def. 31/12/1963
Fou ordenat prevere dia 17.12.1921. Començà l’exercici ministerial com Vicari de Banyalbufar 1922-1924. De 1924 a 1928 Vicari de Consell. De 1928 a 1933 Vicari de Selva. De 1933 a 1940 Capellà de l’Hospital Militar de Palma. L’any 1940 fou Adscrit a la parròquia de Sant Miquel, tenint cura de tocar l’Orgue. BOBM 1964, 22. Darder P0246.