Planas Bordoy, Sebastià

Tornar al llistat

Felanitx, 06/10/1836
Prev. 07/04/1861
Def. 15/04/1917
Quan fou ordenat prevere dia 07.04.1861 ja tenia el Benefici de l’església de Sant Antoniet (Palma). Dia 29.08.1864 es firmava a Madrid la Reial Orde de son nomenament com Rector de Felanitx, càrrec que juntament amb el d’Arxiprest tingué fins a la mort. Engrandí el temple parroquial donant-li l’alçada que ara té, fou un dels fundadors (1883) de El Felanigense. Fou bon col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari, Amb molta festa dia 25.10.1914 celebra els 50 anys de Rector de sa Ciutat. L’any 1938 l’Ajuntament li dedicà un carrer. BOBM 1917, 218. Darder P0294. Rosselló VIII, 360.