Planas Bordoy, Antoni

Tornar al llistat

, 00/00/0000
Prev. 00/00/0000
Def. 00/00/0000
Sens dubte era germà de l'anterior, malgrat sols sabem que essent Beneficiat de Felanitx, dia 26.09.1871 li foren donades lletres testimonials per poder apassar a Amèrica. Fiol 824