Planas Font, Pere

Tornar al llistat

Felanitx, 17/07/1869
Prev. 24/09/1892
Def. 20/04/1906
Fou ordenat prevere dia 24.09.1892. Fou Vicari de Felanitx, passant, el 1893, a exercir el ministeri a l’Hospital Provincial. L’any 1894 aconseguia el títol de Llicenciat en Teologia al Seminari de València Dia 29.10.1895 fou nomenat Regent de la parròquia de Sencelles i dia 08.06.1899 demanava permís per passar deu anys a Amèrica. Exercí el ministeri a Colòmbia, morint allà essent el Rector interí de la parròquia de La Cascada. BOBM 1906 pàg. 98. Fiol Nº 825. R.Rosselló, VIII, 362. Darder P0297.