Batle Oliver, Jaume

Tornar al llistat

Sóller, 28/09/1905
Prev. 30/05/1931
Def. 07/03/1968
Participà en el certamen presentant els treballs Números 124, 125 i 126. Féu títol de Patrimoni dia 14.04.1930. Fou el Capellà del Noviciat de les Germanes de la Caritat a Son Roca. Vicari de Son Sardina, Visitador de la Congregació de les Filles de la Sda. Família. Arxiver Diocesà i Notari Eclesiàstic. Director de la Unió Apostòlica dels Joans i Maries del Sagrari +Palma 07.03.1968 pàg. 104. BOBM 1928, 587, 588, 594, 618, 619 i passim.