Planas Perelló, Joan

Tornar al llistat

Llubí, 24/06/1942
Prev. 20/06/1965
Def. 25/03/1996
Acomplerts els estudis primaris a Llubí, entrava al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i anant avançant cap a l’altar, participà en el certamen que allà es feia amb els nº 846, 847 i 848. Rebé l’ordenació sacerdotal dia 20.06.1965 i fou enviat a Roma per llicenciar-se en Filosofia, en la Universitat Gregoriana. Retornat a Mallorca el 1967 fou nomenat Director espiritual del Seminari menor, càrrec que tingué fins el 1979, mentre també era professor de Filosofia. Dia 14.09.1973 fou nomenat Rector del Seminari menor, càrrec que tingué fins el 1979, que assumí el càrrec de Vicari de pastoral i vicari cooperador de la parròquia de Sant Josep del Terme (S’Indioteria), sens deixar la tasca de professor. L’any 1991 fou nomenat Rector de la parròquia ciutadana de sant Miquel. Morí repentinament en aquesta parròquia dia 25.03.1996. BOBM 1996, 247.