Pocoví Prohens, Mateu

Tornar al llistat

Montuïri, 18/06/1857
Prev. 25/04/1882
Def. 01/05/1932
Dia 07.05.1879 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 25.04.1882. Començà l’exercici ministerial en la parròquia nadiua com primatxer, organista, bosser de la parròquia i Notari de l’Arxiprestat. El 1906 exercia el ministeri a Amèrica. Retornat a Mallorca, seguí a Montuïri BOBM 1932, 231. Fiol, 832. Darder P0334.