Pol Marcús, Antoni

Tornar al llistat

Santa Maria del Camí, 22/08/1935
Prev. 17/12/1960
Def. 00/00/0000
La família rodava entre Santa Maria, santa Eugènia i Binissalem. Estudiant al Seminari presenta els certàmens nº 850, 851, 852 i 853. Fou ordenat prevere dia 17.12.1960, començant a exercir el ministeri com Vicari de Els Llombards i Colònia de Sant Jordi fins el 1967, que passà com Rector de la parròquia de nova creació Sant Vicenç Ferrer, on hi romangué fins el 1971, que passà a la Cúria com a Secretari de la Vicaria Episcopal per a circumscripcions eclesiàstiques. Amplià estudis (1972/3) a Roma en la Universitat de Santo Tomàs (Filosofia), que el 1977 convalidà en la Universitat de València. Deixà el ministeri i passà a viure a Binissalem. 1972 Guia de la Diòcesi de Mallorca. 1999 Urbanitat de disseny per un final del mil·leni. GEM XIX, 141. Sunyer, 410. Mm 37, 35. Darder P0 342.