Batle Rullan, Pere

Tornar al llistat

Felanitx, 01/01/1836
Prev. 07/04/1861
Def. 21/04/1909
Adscrit a la parròquia de Sta. Eulàlia tota la vida. BOBM 1909 pàg. 101.