Pons Cabrer, Jaume

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1872
Prev. 23/09/1898
Def. 21/03/1932
Fou ordenat prevere dia 23.09.1898. Anava ajudant a la parròquia nadiua fins que dia 27.05.1904 fou nomenat Vicari de Bunyola, on hi restà fins el 1914 que fou nomenat Ecònom de Deià. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. L’any 1921 passava a la parròquia de Sant Josep del Terme (S’Indioteria) i l’any 1928 anava com Vicari a la parròquia de Sant Llàtzer (Pla de Na Tesa), on li arribà la mort. BOBM 1932, 170. Darder P0365.