Pons Pastor, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 08/01/1889
Prev. 22/06/1912
Def. 01/01/1976
De pares sollerics nasqué a Palma dia 08.01.1889 + 1976. Fent els estudis primaris, l’any 1903, entra al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Resulta estrany que un esperit investigador com el que tenia, no participàs en els treballs de certamen que es fien cada any al Seminari i que despertaren l’amor a la investigació en molts joves inquiets, però la bona sintonia que alimentava amb Mn. Antoni Mª Alcover i Sureda, l’obra del Diccionari, les idees polítiques dretanes que ambdós tenien, l’ajudaren a conrar el voler conèixer el nostre passat medieval. Dia 26.07.1912 va fer Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Dia 22 de Juny fou ordenat prevere i ja coneixia el camp del seu futur apostolat, doncs aquell any, amb la nova organització parroquial que s’havia armat, tant ell com els seus companys d’ordenació, ja sabien on havien de començar el ministeri sacerdotal. L’alegre Vicaria d’Estellencs seria el lloc de les seves activitats pastorals, i restà fins dia 30.09.1914 que fou nomenat Vicari de la Soledat Les seves recerques històriques s’anirien donant a conèixer en les principals revistes de Història, tant en les illenques com en les del continent: BSAL, Estudios Lulianos, Estudis Universitaris Catalans, Hispania, Sefard, com també en múltiples articles publicats en la premsa local. L’any 1929 fou declarat Soci d’Honor del BSAL nº 325. Malgrat el seu món sigui el medieval mallorquí, començà publicant obres més recents: 1923 Biografia de Pere d’Alcàntara Penya; 1930 Ordinacions gremials i altres capítols de Mallorca; 1931 Dos estatuts del govern de Mallorca (1398-1440); Pragmàtica d’Anglesola; Règim de Concòrdia; 1932-34 Constitucions i ordinacions del Regne de Mallorca s. XIII-XIV (2 volums) 1933-35 Dietari del Doctor Fiol de 1782 (2 volums); 1949 Llibre del Mostassaf de Mallorca; 1951 Besllums, narració històrica de la XVII Centúria; 1952 Un converso aragonés, Nicolàs de Gràcia, en Mallorca; Dos personatges célebres en les “Cobles” de Turmeda; Breve Historia de Mallorca; 1955 Erecció del Call en Inca de Mallorca s. XIV; 1956 Los halcones de Mallorca, s. XIV; 1957 Els Reis de la casa de Mallorca; 1956-61 Los judíos del reino de Mallorca durante los siglos XIII y XIV (2 volums reeditats en 1984) 1962 La Banca mallorquina en temps de Ferran el Catòlic i els seus precedents; 1964-1972 Historia de Mallorca (7 volums) Ministerialment era el Capellà del Cementiri de Palma. GEM XIII, 294. Darder P0388.