Pont Llodrà, Antoni Josep

Tornar al llistat

Manacor, 23/03/1852
Prev. 15/06/1878
Def. 10/03/1931
Fou ordenat prevere dia 15.06.1878. Dia 11.04.1876 feia Títol de Patrimoni. Començà l’exercici ministerial en la parròquia manacorina i de 1887 a 1903 fou l’organista d’aquella parròquia. Amb Antoni Noguera i Balaguer (1860-1904) funda i dirigeix la Capella de Manacor 1897. L’any 1903 passa a La Seu per dirigir, com futur Mestre de Capella, hi restà fins el 1909. Passà a viure a Llucmajor amb el seu germà Andreu. Són moltes les composicions musicals que ens ha deixat: 1900 Goigs a Sant Domingo; 1906 Recull de Cançons; Replec de ballets populars mallorquins; 1917 Recull de cançons populars de Mallorca; Cançons d’Infants. Aquest mateix anys guanyà en el Concurs de Música Catalana a Barcelona i des d’aquest moment fou el nostre representant en totes les nombroses publicacions que es feren de Música: 1922 Cancionero Popular Espanyol (Pedrell). 1928-1962 Diccionari Català Valencià Balear. 1951 Cançoner i Folklore de Catalunya (Joan Amades)... BOBM 1931, 49. GEM XIII, 312; Fuster, 397. Dader P0420.