Pont Ordinas, Guillem

Tornar al llistat

Sant Llorenç des Cardassar, 16/10/1895
Prev. 15/10/1922
Def. 19/12/1975
Fou ordenat prevere dia 15.10.1922. Durant els anys d’estudis eclesiàstics participà en el certamen anual amb el nº 865. Dia 31.08.1923 fou nomenat Vicari de Sineu. Entrà a la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors i el 1958 retornà al clergat diocesà i fou nomenat Ecònom d’Estellencs. Dia 01.11.1964 passà com Vicari a Sant Llorenç, exercint el càrrec tot el temps que la salut li ho permeté. BOBM 1975, 330. Darder P0 421