Poquet Fornés, Jordi

Tornar al llistat

Muro, 01/01/1869
Prev. 24/09/1892
Def. 14/05/1926
Fou ordenat prevere dia 24.09.1892. Dia 11.11.1890 feia Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Començà exercint el ministeri en la vila nadiua i l’any 1894 aconseguia el Batxillerat en Teologia. Dia 20.11.1906 participa a les oposicions a una Vicaria a la parròquia de santa Eulàlia, que fou donada a Mn. Francesc Forteza i Pinya. L’any 1907 fou nomenat Vicari de Muro i el 1909 Rector del Convent de Muro. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Participà a les oposicions a Rectoria que hi va haver el 1913 i aconseguí la d’Alcúdia, però hi restà poc temps, ja que retornà a Muro el 1917 i tingué cura de l’antic Convent de Mínims fins que li arribà la mort. BOBM 1926, 240. Darder P0427.