Porcel Mas, Miquel

Tornar al llistat

Palma, 03/03/1835
Prev. 14/06/1859
Def. 08/07/1911
Dia 30.10.1856 feia el Títol de Patrimoni per poder ser ordenat. Dia 14.06.1859 rebia l’ordenació sacerdotal, començant l’exercici ministerial com Vicari a Sa Vileta. En el mes de Desembre de 1860 rebé el nomenament d’Ecònom de Calvià, on hi restà fins el 1882. Seguint els planells traçats per Bartomeu Ferrà i Perelló aixecà el nou temple de Calvià. Féu un inventari de cada una de les capelles d’aquella parròquia. Era llicenciat en Teologia (1858) i participà a les oposicions a Canonge Lectoral. Dia 21.01.1882 fou elegit per un Benefici del Concordat a la Seu. Allà morí. BOBM 1911, 202. AC 1586. Darder P0430.