Pou Artigues, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 30/06/1891
Prev. 21/12/1918
Def. 08/08/1982
Fou ordenat prevere dia 21.12.1918 Començà l’exercici ministerial com Vicari in Capite d’Estellencs, però aviat retornà a Palma i fou acollit a la Seu, on aconseguí un Benefici. Ajudava al Mestre de cerimònies i dia 06.12.1927 fou nomenat primer Mestre de cerimònies. Tenia cura de preparar el Calendari Litúrgic, que publicava en llatí, perquè totes les celebracions litúrgiques de la Diòcesi tinguessin la preceptiva unitat. El primer que coneixem és de 1929. BOBM 1983, 236. AC 1677. Darder P0442.